Meistä

Keitä me olemme?

Jos odotat vastaukseksi tietyn organisaation tai ryhmän nimeä pahoittelemme, että tulet pettymään. Emme tietoisesti halua perustaa organisaatiota, emmekä siis voi viitata tiettyyn nimeen tai rakenteeseen.

Olemme kristittyjä, jotka ensimmäisten kristittyjen esimerkkiä noudattaen haluavat laittaa käytäntöön elämässämme sen, mitä luemme raamatusta. Emme kuulu mihinkään organisaatioon tai kirkkokuntaan. Olemme yhdessä koska jokainen meistä haluaa seurata Jeesusta ‑Herraamme ja Jumalaamme- emme koska jokin yhdistys ja doktriinit meitä siihen velvoittaisivat.

”Tuomas vastasi ja sanoi hänelle; ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” (Johanneksen evankeliumi 20:28)

Katsomme raamatun olevan ainoa kristinuskon-opin perusta. Sen vuoksi kokoonnumme päivittäin ajattelemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa. Haluamme suhtautua raamattuun vakavasti, hyväksyen sen uskomme ja elämämme auktoriteetiksi. Pyrimme ymmärtämään raamattua sen historiallisessa ja taustassaan kaunokirjallisessa muodossaan, käyttäen ajattelukykyämme ymmärtääksemme sitä yhä syvemmin. Haluamme välttää niin fundamentalistista kuin liberaaliakin raamatuntulkintaa.

Tunnustamme uskoa niinkuin se ensimmäisen vuosisadan uskontunnustuksissa, erityisesti Apostolisessa, Nikaian ja Athanasioksen uskontunnustuksissa määritellään.

Usko ei ole meille traditioiden noudattamista, vaan todellisuus, joka täyttää elämämme jokaisen osa-alueen.

Olemme lukumäärältämme pieni seurakunta, joka koostuu mitä monennäköisimmistä sosiaalisista taustoista ja uskontokunnista tulevista ja erillaisissa ammateissa työskentelevistä ihmisistä. Haluamme olla yksinkertaisesti kristittyjä; veljiä ja siskoja jotka palvovat Jumalaa yhteisenä isänämme ja Jeesusta Herranamme.

Torjumme hierarkian selvästi Jumalan sanan- ja veljesrakkauden-vastaisena. Olemme vakuutuneita, että Jumalan mielen mukainen, kristittyjen keskellä todellisuutta oleva ykseys ei voi syntyä inhimillisen hallintojärjestelmän avulla. Ykseys on sitävastoin hedelmä jokaisen opetuslapsen kuuliaisuudesta Jumalan sanaa kohtaan. Olemme yhtä, koska jokainen meistä laittaa itsensä takaa-alalle, tahtoen noudattaa sitä, mitä Jumala raamatussa ilmoitti ja kaikkien havaittavaksi teki.

Tällä hetkellä tunnemme kristittyjä joistakin euroopan maista, mutta palamme halusta tutustua muissa maissa ja mantereilla asuviin sisariin ja veljiin. Meidän mielestä olisi suuri synti veljesrakkautta vastaan, jos kristityt eläisivät vieritysten, välittämättä toisitaan. Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä kolmannnessa luvussa jakeissa 14 — 16:

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.”

Ps. Väärinkäsityksiä välttääksemme haluamme tehdä selväksi, ettemme ole minkäänlaisissa tekemisissä niinsanotun Kristuksen kansainvälisen kirkon (”The International Church of Christ”) kanssa, joka myös väittää olevansa seurakunta ilman tiettyä nimeä. Kyseessä olevalla organisaatiolla on vahva, hierarkinen rakenne. Heidän käsityksen mukaan oleellista pelastukselle on heidän organisaatiossaansa suoritettava muodollinen kaste — ei Jeesuksen seuraaminen. Todellisuudessa he ovat maailman halujen seuraajia.

Emme myöskään ole minkään tämän aikakauden ”profeettojen” tai ”messiaitten” (esim. William M, Branhamin, Joseph Smithin, Sun Myung Moonin) opetuslapsia. Jeesus toi ihmiskunnalle lopullisen ja suoran ilmestyksen, ollen itse sen loppu.

”En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.” (Johanneksen evankeliumi 15:15)

”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa ” (Heprealaiskirje 1:1–3)

Jeesuksen sanoma on täydellinen ja loppuun päätetty, eikä itse itsenimettyjen ”profeettojen” täydennettävissä.

Emme ole missään nimessä tekemisissä Jehovan todistajien Vartiotorni-yhdistyksen kanssa, tai niin sanotun Children of God:n / Family of Love:n edustaman seksi-ideologian kanssa!

Scroll to top ↑